درباره موسسه چاپ
نوشته شده توسط مدیر بخش انفورماتیک   
يكشنبه, 25 اسفند 1387 18:54

به نام خداوند جان و خرد

« احکام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش

انسانها در تبعيت از قانون است که همان تقواست . »

امام خميني « رحمه ا...عليه »

موسسه داوري و پژوهش حقوقي رهپويان عدالت بالغ بر 7 سال فعاليت مستمر در داخل و خارج کشور همگام و همراه با مواضع و سياست تبييني مقامات عالي و ارزشمند نظام در ادوار حاکميتي و با علاقه مندي , پشتکار و با سازماني مناسب و در خور ( کميسيونهاي حقوقي , ثبتي , کارگري , مهندسي , پزشکي , مالي و اعتباري , اراضي و کشاورزي و .... ) و برخورداري از توان و امکان علمي و تجربي کارشناسان و وکلاء و افراد برجسته و با تجارب موثر مديريتي در تخصص هاي ذيربط در حمايت هاي قانوني با وکالت و مشاوره و تدوين آئين نامه ها و قوانين پيشنهادي به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و شرکتها و موسسات خصوصي و ديگر افراد حقيقي و حقوقي به خدمت رساني اشتغال داشته است و شکر نعمت حسن اعتماد مديران ارشد نظام و مديران عالي مجموعه هاي خصوصي را با اعتقاد به خدمت رساني بجاي آوريم , از اين حيث رعايت مباني شرع انور و موازين قانوني در اداي تکليف اعلامي با اعتقاد راسخ شرط بندگي در عبوديت است تا از اين رهگذر دين خود را به جامعه اسلامي اداء کرده باشيم و با رجحان منافع و مصالح و درآمد فردي و... طلب رزق الهي و خشنودي احديت را غايت آمال بدانيم و با وجود آفت ها و خطرات دروني و بيروني در انجام اين رسالت مهم , اعتقاد به سلامت همه جانبه در حفظ ارزشهاي ديني و اسلامي , هر گونه نصيحت و انتقاد و ايراد در گفتار و رفتار خود و مجموعه همکاران را بعنوان بهترين هديه استقبال مينمائيم و پيشاپيش ضمن تشکر, سعادت خود و مجموعه را رهين و مديون منتقدان و ناصحان ميدانيم .

 

 

و لله العزه و لرسوله و للمؤمنين
آخرين ويرايش : شنبه, 13 تیر 1388 10:09