برگزاری نشست مشترک عضو هیئت مدیره موسسه با وزیر ارتباطات چاپ

برگزاری نشست مشترک دکتر محمدرضا عباسی عضو هیات مدیره موسسه حقوقی رهپویان عدالت ، دکتر مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مهندس مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در خصوص توسعه همکاریهای مشترک (شهر هوشمند )