جلسه هماهنگی در خصوص میزبانی از مددجویان کمیته امداد در هتل رهپویان عدالت چاپ

 

 

با حضور مدیران کمیته امداد ، آستان قدس و موسسه رهپویان عدالت به منظور عزیمت ، اسکان و پذیرایی از زائرین  مددجو کمیته امداد ،جلسه ای در مجموعه هتل های رهپویان عدالت   مشهد  برگزار گردید .همچنین تفاهم  گردید ، اسکان مددجویان تحت پوشش ،   بصورت دوره ای از سراسر کشور در گروه های حدود   یکصد نفری در مجموعه هتل های رهپویان عدالت در مشهد صورت پذیرد.