ششمین همایش ملی روز جهانی خاک چاپ

ششمین همایش ملی  روز جهانی خاک 14 آذر در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور جمعی از مسئولین کشوری  و اساتید دانشگاه به دبیری جناب آقای محمدعلی عباسی ، دبیر انجمن اسلامی ، از اعضای هیئت مدیره موسسه رهپویان عدالت و موسسه خیریه رهپویان عدالت برگزار گردید .

برای مشاهده تصویر ویدئویی مربوطه اینجا را انتخاب کنید