اطعام عمومی در ایام تاسوعا و عاشورا چاپ

اطعام عمومی در ایام تاسوعا و عاشورا و روزهای بعد ان درسالن رستوران جدید  مجموعه هتل رهپویان عدالت از عزاداران حسینی و کسبه محترم خیابان ‌و ساکنین محله و خانواده های وابسته  کارکنان و تعدادی از زایرین و مجاورین   نیز  از توفیقات متولیان خیریه رهپویان عدالت در این ایام بوده است .