روز بزرگداشت پروین اعتصامی
گزارش جلسات داخلي
فيلتر عنوان     تعداد نمايش 
تعداد عنوان مطلب بازديدها
1 تصاویر/ پدرهایی که عید به خانه نرسیدند 257
2 جلسه مشترك مدير عامل موسسه جناب عباسي با مهندس محمودزاده 1024
3 جلسه مدیريت عامل محترم موسسه با قائم مقام و جمعي از مديران بانك توسعه تعاون 1092
4 جلسه مدير عامل محترم موسسه به اتفاق معاون محترم وزير كشور با مدير عامل محترم بانک توسعه تعاون 1078
5 جلسه مدير عامل محترم موسسه با مدير عامل محترم و اعضاء هيأت مديره شركت سرمايه گذاري ايران 994
6 جلسه مدير عامل محترم موسسه با مدير محترم شعبه تهران 1044
7 جلسه داخلی در تاریخ ۳-۱۲-۱۳۸۹ 1028
8 نهمین گردهمایی سراسری موسسه داوری وپژوهش حقوقی رهپویان عدالت 1006
9 جلسه مدير عامل محترم موسسه با شعبه تهران 538
10 جلسه داخلی مدیریت موسسه باهمکاران دردفترتهران 545
11 جلسه همکاران موسسه با حضور آقای سعدی 88/5/1 628
12 جلسه هیئت مدیره موسسه با حضور دکترعباسی وزیر محترم تعاون و مهندس محمودزاده استاندارمحترم گلستان 534
13 جلسه داخلی موسسه در تاریخ 1388/4/18 522
14 گزارش جلسات داخلي موسسه 611
 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix