شهادت امام زین العابدین (ع) تسلیت باد
نگاهی به قضاوت ، قوانین و مقررات کشور عراق پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
با توجه به عزيمت و مأموريت کاري آقاي عباسي مدير عامل و رئيس هيئت مديره موسسه خانم فتوکيان نائب رئيس هيئت مديره به کشور عراق که توفيق تشرف به زيارت عتبات عاليات در شهرهاي نجف .بغداد .کربلا و کاظمين و...حاصل گرديده است که در اين سفر يک هفته اي با تشکيل جلسات با فعالان تجاري و مسئولين و اساتيد دانشگاه هاو بازديد ها ذکر نکاتي از مباني قوانين حقوقي حاکم در کشور عراق و بيان ساختار حکومتي در قلمرو حاکميت عراق و اهم پيمان ها و قراردادهاي فيما بين ايران و عراق طي مدت گذشته (مفاد قرارداد1975الجزيره )و قطعنامه هاي شوراي امنيت در اين خصوص (قطعنامه 688و قطعنامه 598)و همچنين قطعنامه پيشنهادي امريکا و انگليس در عراق که تحت شماره 1546 در خصوص انتخابات و همه پرسي در عراق مورد تصويب سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

همچنين ساختار شوراي حکومت انتقالي عراق ومفاد پيش نويس کامل قانون اساسي عراق (شنبه 30ژوئيه 2005)و ديگر قوانين موضوعه در اين خصوص ذيلا" از نظر و منظر مخاطبين عزيز ميگذرد.

ضمن عذر خواهي قبلي در صورت وجود نواقص از پژوهش انجام شده در تدوين موارد ذيل الذکر هر گونه پيشنهاد اصلاحي و ارشادي مزيد امتنان خواهد بود.

 

iraq_land_1978  جغرافیای عراق

iraq_peymanhaaa  پیمان ها و قرارداد های مندرج میان ایران و حکومت خود مختار کرد عراق و حزب بعث عراق

Iraq-flog  متن قرارداد 1975 الجزيره

Iraq-flog   سرانجام حزب بعث و تشکیل دولت

canvas   تأثیر وقايع عراق در توسعه حقوق بين الملل قطعنامه 688 شوراي امنيت اصل « مداخله بشر دوستانه ».

Iraq-flog  انتخابات و همه پرسي عراق و قطعنامه 1546 شوراي امنيت سازمان ملل متحد

images7  متن پيش نويس قانون اساسي عراق

images4  تاريخچه قانون اساسي عراق

3  قانون اساسي پيشنهادي عراق

 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix