شهادت امام زین العابدین (ع) تسلیت باد
مشارکت مجموعه هتل آپارتمانهای رهپویان با دانشگاه فردوسی مشهد در همایش ملی ژئوفورمولوژی و چالش های مح پي دي اف چاپ پست الكترونيكي

مشارکت مجموعه هتل آپارتمانهای رهپویان با دانشگاه فردوسی مشهد در همایش ملی ژئوفورمولوژی و چالش های محیطی

مجموعه هتل های رهپویان عدالت به نمایندگی آقای محمدعلی عباسی از اعضای هئیت مدیره خیریه ، میزبان شرکت کنندگان در همایش ملی ژئومرفولوژی و چالش های محیطی که در دانشگاه فردوسی مشهد بمدت 3روز برگزار شد ، بود .

 

 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix